Utazási feltételek


Vezetési idők:

(belföldön 561/2006 EK rendelet, nemzetközi személyszállítás esetén az AETR)

  • napi vezetési idő maximum 9 óra (egyes esetekben heti két alkalommal 10 óra)
  • megszakítás nélkül 4,5 óra
  • heti maximum 56 óra
  • két egymást követő héten maximum 90 óra
Kötelező pihenők:

(belföldön 561/2006 EK rendelet, nemzetközi személyszállítás esetén az AETR)

  • a napi vezetési idő megszakítása maximum 4,5 óránként minimum 45 percre kötelező. A napi 9 óra vezetési idő felosztható több pihenőre is, de egynek legalább fél órásnak kell lennie, a többinek minimum 15 perc.
  • Egy autóbuszvezető esetén: A napi pihenőidő 11 óra egybefüggő, de hetente 3-szor lehet 9 óra (következő hétvégi pótlás mellett). Napi pihenőidő 12 óra, ha 2-3 részletben veszi ki az autóbuszvezető. Ilyen esetben a 2-3 részből egy résznek legalább 9 óra megszakítás nélkülinek kell lennie.
  • Két autóbuszvezető esetén: A napi pihenő 9 óra megszakítás nélküli, 30 órás időszakonként.
  • heti pihenőidő 45 óra megszakítás nélkül. Telephelyen vagy lakóhelyen kívül 24 óra

A vezetési időt és eltöltött pihenő időt az autóbuszvezető, az autóbuszba szerelt menetíró műszer segítségével igazolja.

Az autóbuszok megengedett legnagyobb sebessége autópályán 80 km/h (egyes országokban 90 km/h), egyéb utakon 70 km/h.


Tájékoztató különjárati autóbusz igénybevételéhez

Az autóbusz vezetője a különjárat végzése során a megrendelésben foglaltak keretén belül a megrendelő – a csoport vezetője – rendelkezése szerint jár el, a közlekedési útvonal, az út közbeni megállások és várakozások, továbbá a célállomás tekintetében, ha azt az útviszonyok és az egyéb szempontok lehetővé teszik.

A megrendelő a közlekedés biztonsága érdekében tudomásul veszi a gépkocsivezetők foglalkoztatására vonatkozó korlátozásokat. Különjárat esetén: napi vezetési idő egy gépkocsivezető tekintetében nem haladhatja meg a 9 órát. A folyamatos vezetés időtartama 4 óra 30 perc, mely után a pihenő szünet, kötelező. A pihenő szünet hossza 4 óra 30 perc, vezetési időt követően 45 perc, vagy a 4 óra 30 perc, vezetési időn belül legalább 15 perc és a 4 óra 30 perc után közvetlenül még 30 perc. A gépkocsivezető munkaideje nem haladhatja meg a napi 12 órát. A napi kötelező pihenő idő 11 óra.

A csoport vezetője által adott, a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető, vagy jogszabályba ütköző rendelkezés végrehajtását az autóbuszvezető köteles megtagadni. Ha a csoport vezetője a különjárat során a megrendeléstől lényegesen eltérő közlekedést igényel, az autóbuszvezető azt csak a feltételek megléte esetén teljesítheti. A csoport vezetőjének egyéb célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítása esetén az autóbuszvezetőnek figyelmeztetési kötelezettsége van. A csoport vezetője a megrendeléstől eltérő, illetve figyelmeztetés után megismételt célszerűtlen rendelkezéseit csak írásban teheti meg. Az írásbeliség mellőzése esetén az autóbuszvezető az ilyen rendelkezések végrehajtását is köteles megtagadni.

Ha a különjárati autóbusz éjszakára, a telephelyére nem tér vissza, az autóbusz éjszakai elhelyezéséről, és az autóbuszvezető megfelelő nyugalmat és pihenést biztosító – a csoport szállásától különálló helyiségben lévő – szállásáról a megrendelőnek kell saját költségén gondoskodni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az autóbusz csak és kizárólag szilárd burkolatú útvonalon közlekedhet, egyéb úton – például földúton, térképen nem jelölt útvonalon – történő közlekedést a gépkocsivezető köteles megtagadni.

A személyszállítási feladat végrehajtása után a megrendelő megbízottja és a gépkocsivezető együtt vizsgálják át az autóbuszt, és meggyőződnek arról, hogy a járművön útipoggyász, illetve egyéb az utasok tulajdonát képező dolog nem maradt. Amennyiben az utasok az autóbusz berendezéseiben kárt okoztak, azt a megrendelő az autóbusz átvizsgálását követően készített jegyzőkönyv alapján számla ellenében tartozik megfizetni.

Az autóbusz vezetője a különjárat útvonaláról, az igénybevétel idejéről, a kilométer számláló szerkezet állásáról menetlevelet vezet, mely alapját képezi a díjszámításnak is.

Autóbusz megrendelés visszamondása: 
Különjáratos autóbusz visszamondása 1 napnál rövidebb megbízás esetén:
24 órán belül kötbérrel terhelt, melynek összege az autóbusz óra díja 4 óra felhasználással számolva. Amennyiben az autóbuszt a kiállási helyre történő megérkezés után mondják vissza, úgy a kötbér mértéke a megrendelt fuvar teljes költségének 80 %-a, de minimum 8 óra/nap. 
Több napos út esetén a visszamondás 48 órától a kiállás megkezdéséig kötbérrel terhelt, melynek összege minden egyes megrendelt nap után 8 óra igénybevétel. 
Amennyiben a visszamondás a kiállási helyre történő megérkezés után történik, úgy a kötbér mértéke a megrendelt fuvar teljes költségének 80 %-a. 
Ha a visszamondás a fuvar megkezdése előtt 10 napon belüll történik, akkor a vállalkozót megillető kötbér összege minden lefoglalt nap után 4 óra minimum felhasználás az aktuális autóbusz óradíjjal számolva.
Kötbér esetében a teljes költség az autóbusz kilométerenkénti díját, autóbuszvezető napidijának megfelelő összeget, valamint az előre megváltott pályamatricákat, kompjegyet, behajtási engedélyeket stb. jelenti. 

A különjárati személyszállításra a Polgári törvénykönyv általános és vállalkozási szerződésekre vonatkozó előírásai, a 20/1981 (VI. 19.) MT rendelet a közúti személyszállítási szerződésekről és a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és közúti járművek üzemben tartásáról kiadott szabályozások vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jelen tájékoztatóban foglalt feltételeket a szerződő felek a különjárati megrendelő visszaigazolásában szereplő feltételek kiegészítésként, mellékletének tekintik.
2024 Kréber Kft. Minden jog fenntartva!

Honlapkészítés: LIW intermedia

együttműködő partnereink


 
 VDSZ Gyógyszergyári Szakszervezete
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.
      Bus-Trans-Fair Kft. Központi Statisztikai Hivatal